Organisationsudvikling med kreative workshops

 

Maleriet som kreativt værktøj

– værdier, målsætninger, samarbejde, kommunikation

Deltagerne skal arbejde med det valgte fokusområde gennem kunstnerisk, kreativt og konkret malerarbejde. Vi styrer processen hen imod det aftalte mål, samt guider deltagerne i forhold til ”kunsten at male et spændende maleri”.

Deltagerne kommer til at arbejde med fokusområdet via bundne opgaver, øvelser og løbende udfordringer.

Workshoppen afsluttes med fremadrettet perspektivering og aftaler om implementering af den læring, der er opstået undervejs.

 

Fremtidsbilleder

 – fokus på nye ideer, visioner og det muliges kunst.

Workshoppen kan naturligt placeres som led i virksomhedens arbejde med visioner. Billedsproget giver mulighed for fortolkning, oversættelse og materialisering af visionerne. Workshoppen kan arrangeres som et fremtidsværksted, hvor “alt er muligt”. Der tages afsæt i medarbejdernes samlede viden, med fokus på forestillinger om fremtiden.

Workshoppen afsluttes med fremadrettet perspektivering og aftaler om implementering af den læring der er opstået undervejs.

 

Over grænsen

– fokus på oplevelse, fantasi, proces, fællesskab, glæde og energi.

Workshoppen kan naturligt afslutte en kursusdag, trivselsdag eller andet arrangement i jeres virksomhed. Undervejs bliver deltagerne stillet overfor opgaver, der bringer dem i uvante situationer. Situationer hvor processen er vigtigere end produktet, hvor sanserne bringes i spil og hvor tøjlerne udfordres og forhåbentligt slippes. Der grines og opleves i fulde drag.

 

Generelt om workshops

De varer fra en halv til en hel dag og deltagerne arbejder individuelt og i grupper. Workshoppen kan være både atelier Art& i Hillerød eller på virksomheden.

Afstemning af forventninger, indhold og fokusområde før afholdelse af workshoppen er en forudsætning for en god og givende oplevelse.

 

Champagne og fernisering

Seminaret afsluttes med en fernisering med champagne, chips og ”kunstnertaler” – hvor kunstnerne sætter ord på bevæggrunde og tanker om malerierne.

 

Malerier til virksomheden

Virksomheden får fælles skabte produkter – malerier – med hjem, som et synligt bevis på den fælles arbejdsplads og den fælles referenceramme.